Pravila in pogoji uporabe

Dobrodošli na spletnem mestu  Safe-Mode.net.  Pravila in pogoji zadevajo vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisana pravila in pogoje ter se z njimi strinja. Safe-Mode.net si pridružuje pravico, da pravila in pogoje uporabe spremeni kadarkoli.

 1. Ponudnik in uporabnik storitve
  • 1.1. Storitve Safe-Mode (v nadaljevanju ponudnik) obsega vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletni strani www.safe-mode-net.
  • 1.2. Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).
 2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev
  • 2.1. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.
 3. Dostop do podatkov
  • 3.1. Pred dostopom do nekaterih zavarovanih vsebin je potrebno vnesti točne podatke, ki so nujno potrebne za registracijo in avtorizacijo. Z upoštevanjem pogojev uporabe se zavezujete k ohranjanju zaupnosti osebnih podatkov, kot je npr. vaše osebno vstopno geslo. Hkrati sprejemate odgovornost za vse podatke, spremembe in dejanja, ki so storjeni z uporabo vašega uporabniškega imena.
 4. Točnost podatkov
  • 4.1. Upravljavec storitev Safe-Mode ne odgovarja za točnost podatkov v sistemu. Za le-to skrbijo upravljavci podatkov. Uporabnik ne sme namenoma vnašati napačnih podatkov pri registraciji.
 5. Spremljanje uporabe produkta Safe-Mode
  • 5.1. Uporabniki se strinjajo z dejstvom, da si Safe-Mode pridružuje pravico do dostopa, ohranitve in razkritja informacij o uporabniškem imenu in vseh podatkih povezanih z njim. Safe-Mode se zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnikov.
 6. Avtorske pravice
  • 6.1. Projekt Safe-Mode je nastal pod idejno zasnovo podjetja Zupo.si d.o.o. ki je lastnik vse intelektualne lastnine projekta, zaščitenega z Zakonom o avtorskih pravicah. Podatki, ki jih Safe-Mode uporablja, so prav tako zaščiteni z omenjenim zakonom ter posebej označeni z logotipi in drugimi oznakami nosilcev pravic. Iz tega izhaja, da je kakršnakoli uporaba podatkov v komercialne namene, kot tudi kopiranje, razmnoževanje in posredovanje tretjim osebam, nedovoljena, razen s posebnim dovoljenjem s strani upravljavca, oziroma lastnikov podatkov. Avtorsko pravno zaščitene vsebine se sme uporabljati le v zasebne namene in za potrebe neformalnih in formalnih združenj, pod pogoji navedenimi v tem dokumentu. Podatki v sistemu Safe-Mode so prirejeni za uporabo v njej, za pomoč pri pregledovanju in vnašanju vsebin uporabnikov storitev. Za pridobitev originalnih podatkov se morajo uporabniki obrniti na avtorja, ki je nosilec avtorskih in materialnih pravic, oz. na inštitucije zadolžene za izdajanje omenjenih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico uporabljati vnesene podatke, ki so javno dostopni, v znanstvene namene. Podatki, ki so interne narave, pa zgolj v statistične namene. Upravljavec ima pravico objavljati, prikazovati in uporabljati podatke, ki so javno dostopni, v komercialne namene, pri tem pa se zavezuje k spoštovanju moralnih pravic avtorjev podatkov.
 7. Splošna določila o shranjevanju podatkov
  • 7.1. Safe-Mode ne nosi nobene odgovornosti v primeru izgube ali nezaželenih sprememb podatkov, ki bi nastale zaradi nepravilnosti v delovanju medmrežja, ali v programski in strojni opremi uporabnika storitve. Safe-Mode si bo na drugi strani prizadevala zagotavljati nemoteno delovanje celotnega sistema, kot tudi za ustrezno skrb vnesenih podatkov. Tudi v primeru rednih, potrebnih vzdrževalnih del na portalu Safe-Mode, bo poskrbljeno za nemoteno delovanje sistema, ali pa bo s strani upravljavca pravočasno podano obvestilo o možnih napakah v delovanju. Safe-Mode si pridržuje pravico da kadarkoli za kratek čas prekine z delovanjem zaradi nujnih ali nepredvidenih vzdrževalnih ali razvojnih del na sistemu. Pri tem si bo prizadevala, da bo to potekalo v času zmanjšane prisotnosti uporabnikov na portalu. V primeru višje sile (začasen izpad sistema npr. zaradi udara strele, ipd.) Safe-Mode ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov.
 8. Varstvo osebnih podatkov
  • 8.1. Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbirajo in obdelujejo njegove osebne podatke.
  • 8.2. Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le - teh prek uporabniških strani.
  • 8.3. Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.
 9. Prekinitev uporabe portala Safe-Mode
  • 9.1 Uporabniki portala Safe-Mode lahko prekinejo z uporabo portala kadarkoli, brez predhodnega obvestila upravljavcem aplikacij. Po preteku enega leta bo ponoven dostop do portala mogoč po ponovnem postopku registracije.
 10. Garancija
  • 10.1. Upravljavci Safe-Mode portala si bodo po najboljših močeh prizadevali, da bi ves čas zagotavljali nemoteno, zanesljivo in varno delovanje portala. V primeru s strani uporabnikov opaženih in javljenih napak v delovanju portala, bodo upravljavci prednostno in v najkrajšem možnem času le-te odpravili.
 11. Politika o uporabi piškotkov je navedena v politiki zasebnosti.
 12. Spremembe pravil uporabe
  • 12.1. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ob vsaki posodobitvi bo na dnu levo naveden datum posodobitve.