Si lahko privoščite brezskrbnost, ko gre za varovanje vaših informacij in osebnih podatkov?

Ozaveščanje zaposlenih je bistveno za varnost informacij

Zaupajte našim usposobljenim predavateljem in vaši zaposleni bodo dokazano bolj varni na svojih delovnih mestih in tudi v domačem okolju.


Predstavitvena brošura:Želim več informacij

Komu je Safe Mode namenjen?

Ker smo projekt in aplikacijo razvili kot čim širše uporabno storitev, je ciljna skupina organizacij temu primerno široka. Rešitev je prilagojena tako manjšim enotam z le nekaj zasposlenimi, kot tudi srednje velikim podjetjem z več sto uporabniki, še posebej pa organizacijam v javnem sektorju. S pomočjo brezplačne registracije lahko storitev preizkusite kar takoj.

Mikro-podjetja

Tudi manjša podjetja so pogosto tarča napadov,saj običajno informacij ne varujejo sistematično. Dovolite, da vam pomagamo.

Večja podjetja

V večjih podjetjih so občutljive informacije pogoste in v nepravih rokah lahko povzročijo veliko škode. Naša rešitev vam pomaga poskrbeti za varnost informacij v vseh oblikah.

Javni sektor

Vse organizacije javnega značaja so dolžne poročati o incidentih povezanih z varovanjem informacij. Poskrbimo lahko, da jih bo kar se da malo.

Zdravstvene ustanove

Varovanje osebnih podatkov je ključnega pomena za ohranjanje ugleda zdravstvenih ustanov. S celovitim pristopom vam lahko pomagamo pri nemotenem delovanju.

Mikro-podjetja

Preizkusite

Zakaj ne bi na pot varnega poslovanja stopili kar takoj?

Brezplačna registracija

Značilnosti

Številni primeri zlorab v slovenskih organizacijah nakazujejo na čedalje večjo potrebo po varovanju informacij. Pa si lahko privoščimo drage svetovalce s še dražjimi tehničnimi rešitvami? Kot ključni oviri pri obvladovanju varovanja informacij raziskave izpostavljajo dva parametra: osveščenost in ceno. Cilj našega projekta in rešitve je najti odgovor prav na ti dve težavi.

Postopno nadgrajevanje

Naj varovanje informacij za vašo organizacijo ne predstavlja prevelikega zalogaja. Ciklični pristop pri uvedbi politik pripomore k njihovem razumevanju in sprejemanju.

Distribucija dokumentov

Koliko časa vaši zaposleni namenijo razdeljevanju dokumentov in nato zbiranju podpisov ter vodenju evidenc? Ta čas lahko drastično zmanjšamo z uporabo portala Safe Mode.

Varnostne novice

Bodite na tekočem z aktualnimi novicami, obvestili in opozorili v povezavi z varovanjem informacij. Za brezplačen dostop se registrirajte sedaj!

Cenovna dostopnost

Že za nekaj 10 EUR mesečno lahko vaše podjetje stopi na pot do varnega poslovanja. Razloga za odlašanje ni - poiščite ustrezni paket!

Postopno nadgrajevanje

Postopno nadgrajevanje vaše informacijske varnosti

Zaupajte našim strokovnjakom in v 12 mesečnih ciklih izboljšajte raven varovanja vseh oblik informacij v vaši organizaciji, preprečite zunanje in notranje zlorabe ter povečajte zaupanje vaših strank.

Naše stranke

Vpeljave kompleksnega sistema varovanja informacij si naša organizacija s 30 zaposlenimi ni mogla privoščiti. S pomočjo rešitve Safe Mode smo v slabem letu dni občutno in navzven opazno povečali zavedanje naših zaposlenih o pomenu informacij in skrbi za njihovo varovanje, končno imamo dokumentiran tok informacij v naši organizaciji ter jasno opredeljeno, kaj se sme početi in kaj ne.
M.T., direktor

Rešitev Safe Mode je primerna tako za manjše organizacije z le nekaj delovnimi mesti kot tudi za večje kolektive. Že samo distribucija in podpisovanje pravilnikov in dokumentov znotraj organizacije pogosto terja veliko časa in energije, da stroškov dela s papirjem ne omenjamo. Ko k temu dodamo še strošek priprave, pogosto s strani zunanjih svetovalcev, postane sistematično varovanje informacij predrago za marsikatero organizacijo. Safe Mode skuša v čimkrajšem času pripraviti organizacijo, da z nezavednega in nevarnega ravnanja s pomočjo zavedanja (osveščenosti) in nato načrtnega varnega delovanja pride do stopnje, ko je varno delo že samoumevno:

Slika: Nezavedno-Nevarno, Zavedno-Nevarno, Zavedno-Varno, Nezavedno-Varno